Posts Tagged ‘جایگزین یونولیت’

چرا نباید از یونولیت سقفی استفاده کرد؟

                   چرا از یونولیت سقفی استفاده نکنیم؟ :: معایب استفاده یونولیت :: ۱- پرنشدن تیرچه ها از بتن در اجرای سقف با یونولیت، یونولیت ها از هر طرف مقدار زیادی از فضای داخل تیرچه ها را اشغال میکنند و فضای چندانی برای بتن باقی نمی ماند، همچنین […]