آرشیو موضوع: ‘پوشش ها’

پرایمر آماده سازی زیرسطح A2 primer

افزودنی بتن sure add

پرایمر آماده سازی زیرسطح پرایمر A2 مایعی است بر پایه ی آکریلیک جهت ارتقاء چسبندگی لایه های پایه ی سیمانی به سطح زیرکار. مشخصات فنی: ویژگیها و موارد استفاده : ویژگی ها: به عنوان پرایمر و ارتقاء دهنده ی چسبندگی محصولات پایه سیمانی، SW-400، گروت ها، ملات های تعمیراتی بتن و….. موارد استفاده: به عنوان […]