آرشیو موضوع: ‘ملات های تراز کننده’

سخت کننده کف Sure Top decorative

افزودنی بتن sure add

این محصول مخلوطی بر پایه ریزدانه های سخت سیلیسی به همراه افزودنی های مخصوص بوده که در هنگام اجرای بتن بر روی آن پخش و با ماله پرداخت می شود. (ضخامت ۲-۳ میلیمتر)   مشخصات فنی: ∗ ویژگیها و موارد استفاده : ویژگی ها: • سطح صاف و سخت ، بدون گرد و خاک و […]

تراز کننده کف Sure Finish ns40

ملات ترازکننده

تراز کننده کف Sure Finish ns40 پودری بر پایه سیمان تقویت شده با پلیمر و افزودنی های شیمیایی که با توجه به سیالیت زیاد این ملات و سهولت مصرف می توان سطحی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع را صاف ، یکپارچه و بدون ترک خوردگی تراز نمود.     مشخصات فنی: ∗ ویژگیها و موارد […]

سخت کننده کف Sure Top Metallic

ملات ترازکننده

این محصول مخلوطی بر پایه ریزدانه های سخت به همراه افزودنی های مخصوص بوده کـه در هنگام اجـرای بتن برروی آن پخش و بـا ماله پروانـه ( مـالـه دوار ) پـرداخت می شـود ( ضخامت ۲-۳ میلیمتر ) پس از فرآوری فلز استفاده شده به علت شکل هندسی خاص ، سطح تشکیل شده دارای سختی […]