تاییدیه ها و نتایج آزمایشگاهی الیاف بتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاییدیه مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی جهت جایگزین کردن الیاف MFRC با آرماتور حرارتی در سقف عرشه فولادی

تاییدیه مرکز تحقیقات الیاف بتن
تاییدیه مرکز تحقیقات الیاف بتن

 

 

لازم به توضیح است که این مجوز تنها مربوط به الیاف پلیمری MFRC می باشد و هیچکدام از الیاف های مشابه دیگر شرکتها، دارای این مجوز نمی باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 تاییدیه نظام مهندسی  استان خراسان رضوی

 

تاییدیه نظام مهدسی  استان خراسان رضوی
تاییدیه نظام مهدسی استان خراسان رضوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 نتایج آزمایش

نتایج آزمایش موسسه کامپوزیت ایران:

میزان جذب انرژی الیاف ماکرو سازه ای آجدار بتن
میزان جذب انرژی الیاف ماکرو سازه ای آجدار بتن

 

 

میزان جذب انرژی الیاف ماکرو سازه ای آجدار بتن
میزان جذب انرژی الیاف ماکرو سازه ای آجدار بتن

 

نتایج آزمایش خمش دانشگاه علم و صنعت:

تست خمش الیاف بتن
تست خمش الیاف بتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تست خمش الیاف بتن
تست خمش الیاف بتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تست خمش الیاف بتن
تست خمش الیاف بتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تست خمش الیاف بتن
تست خمش الیاف بتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج آزمایش دانشگاه خواجه نصیر:

آزمایش الیاف بتن ص1
آزمایش الیاف بتن ص1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمایش الیاف بتن ص2
آزمایش الیاف بتن ص2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمایش الیاف بتن ص3
آزمایش الیاف بتن ص3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمایش الیاف بتن ص4
آزمایش الیاف بتن ص4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمایش الیاف بتن ص5
آزمایش الیاف بتن ص5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید تماس بگیرید.