آرشیو موضوع: ‘تاییدیه ها و نتایج آزمایشگاهی’

تاییدیه ها و نتایج آزمایشگاهی الیاف بتن

الیاف ماکرو سازه ای آجدار بتن

                    تاییدیه مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی جهت جایگزین کردن الیاف MFRC با آرماتور حرارتی در سقف عرشه فولادی     لازم به توضیح است که این مجوز تنها مربوط به الیاف پلیمری MFRC می باشد و هیچکدام از الیاف های مشابه دیگر شرکتها، دارای این […]