آرشیو موضوع: ‘الياف پلي پروپيلن و پلی استر’

الیاف پلی پروپلین و پلی استر

الیاف پلی پروپیلن بتن

              استفاده از الیاف پلی پروپیلن باعث می شود تا نسبت آب به سیمان درکل ضخامت عضو ثابت بماند و هیدراتاسیون سیمان ادامه یابد. استفاده از الیاف پلی پروپیلن منجربه یک سطح مناسب با مقاومت سایشی بالا می شود و همچنین از نفوذپذیری بتن کاسته و نفوذ عوامل خورنده […]