قالب های ICF

جهت مشاهده قالب های ICF به ادامه مطلب مراجعه نمائید.

بلوک دیواری با عرض متغیر

قالب های ICF


نام بلوک ضخامت (cm) ارتفاع (cm) طول (cm)

بلوک دیواری

بلوک دیواری ۲۵ ۳۰ ۱۰۰
بلوک نعل درگاه بلوک نعل درگاه ۲۵ ۳۰ ۱۰۰
بلوک نشیمن تیرچه بلوک نشیمن تیرچه ۲۵ ۳۰ ۱۰۰
بلوک گوشه بلوک گوشه ۲۵ ۳۰ ۸۰ * ۴۰
قطعه ته بند قطعه ته بند ۶ ۳۰ ۱۴
بلوک دیواری با عرض متغیر بلوک دیواری با عرض متغیر متغیر ۳۰ ۱۰۰