سازگاری کامل با محیط زیست

سازگاری کامل با محیط زیست

سازگاری کامل با محیط زیست

با توجه به اینکه EPS (ماده تشکیل دهنده قالبهای ICF ) فاقد گازهای CFC و HCFC در فرآیند تولید می باشد به لایه ازن آسیبی وارد نمی کند.

درساختمانهای ساخته شده با فن آوری ICF انرژی کمتری صرف سرمایش و گرمایش شده که این امر از نظر زیست محیطی نکته مثبتی به حساب می آید.

سازگاری کامل با محیط زیست

You can leave a response, or trackback from your own site.

پاسخ دهید